මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

81 සූරත් අත්-තක්වීර් (හකුළුවීම)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 29 කි.
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ 1 وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ 2 وَ إِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ 3 وَ إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ 4 وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ 5 وَ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ 6 وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ 7 وَ إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ 8 بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 9 وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ 10 وَ إِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ 11 وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ 12 وَ إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ 13 عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ 14 فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ 15 الْجَوَارِ الْكُنَّسِ 16 وَ اللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ 17 وَ الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ 18 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 19 ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ 20 مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ 21 وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ 22 وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ 23 وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ 24 وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ 25 فَ أَيْنَ تَذْهَبُونَ 26 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ 27 لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ 28 وَ مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 29
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) හිරු හකුළනු ලබන විට (2) තවද තරු කඩා හැලුණු විට (3) තවද කඳු ගමන් කරවනු ලබන විට (4) තවද ගැබ්බර ඔටුවෝ අතහැර දමනු ලබන විට (5) තවද වන සතුන් රැස් කරනු ලබන විට (6) තවද මුහුදු ගිනිබත් කරනු ලබන විට (7) තවද ආත්මාවෝ (එයට සමාන ආත්මාවන් සමඟ) සම්බන්ධ කරනු ලබන විට (8-9) තවද පණ පිටින් වළලනු ලැබූ දරවෝ තමන් කුමන පාපයක් නිසා ඝාතනය කරනු ලැබුවෝ දැ?යි විමසනු ලැබූ විට. (10) තවද (හොඳ නරක ලියවුනු) ලේඛන දිග හරිනු ලැබූ විට (11) තවද අහස නිරාවරණය කරනු ලැබූ විට (12) තවද නිරය මොලවනු ලැබූ විට (13) තවද (දේව විශ්වාසකයින් වෙත) ස්වර්ගය සමීප කරවනු ලැබූ විට (14) ආත්මය තමන් ඉදිරිපත් කළ දෑ දැන ගනු ඇත. (16) එබැවින් සැඟවී ඇති අස්තංගතව ගමන් කරන තරුව මත දිවුරමි. (17) රාත්‍රිය මත දිවුරමින්. එය ගෙවී යන විට. (18) පෙරවරුව මත දිවුරමින්. එය උදාවී පවතින විට (19-21) නියත වශයෙන්ම මෙය බලයෙන් යුක්ත ස්ථාවරව පවතින සර්වරාජ්‍යයේ හිමිකරු අභියස සිටින තවද එහි යටහත් වනු ලබන විශ්වාසවන්ත ගෞරවණීය දූතයකුගේ වදන වේ. (22) තවද නුඹලාගේ සගයා උන්මත්තකයෙකු නොවේ. (23) තවද සැබැවින්ම ඔහු ඔහුව පැහැදිලි ක්ෂිතිජයෙහි දුටුවේය. (24) තවද ඔහු (සත්‍ය) සඟවන මසුරෙකු නොවේ. (25) තවද එය පලවා හරින ලද ෂෙයිතාන්ගේ වදනක් නොවේ. (26) එබැවින් නුඹලා කොහේ යන්නෙහු ද? (27-28) එය ලෝවැසියනට මෙනෙහි කිරීමක් මිස නැත. නුඹලා අතුරින් කවරෙක් ස්ථාවර භාවය පැතීමට අභිමත වන්නේ ද ඔහුටය. (29) තවද ලෝ වැසියන්ගේ පරමාධිපති වන අල්ලාහ් අභිමත වන්නේ නම්, මිස නුඹලා අභිමත නොකරන්නෙහුය.