මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

85 සූරත් අල්-බුරූජ් (තාරකාවන්)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 22 කි.
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ 1 وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ 2 وَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ 3 قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ 4 النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ 5 إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ 6 وَ هُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ 7 وَ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 8 الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 9 إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ 10 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ 11 إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ 12 إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ 13 وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ 14 ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ 15 فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ 16 هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ 17 فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ 18 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ 19 وَ اللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ 20 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ 21 فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ 22
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1-3) තාරකාවන්ගෙන් යුත් අහස මත ද ප්‍රතිඥා දෙනු ලැබූ දිනය මත ද සාක්ෂි දරන්නා හා සාක්ෂි දරනු ලබන්නා මත ද දිවුරමින්. (4-5) ඉන්ධන වලින් යුක්ත ගින්නෙන් වූ අගල් වැසියෝ (අල්ලාහ් විසින්) ඝාතනය කරනු ලැබුවෝය. (6-7) එකල් හි විශ්වාසවන්තයින්ට ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ ගැන ඔවුහු නරඹමින් ඒ මත වාඩි වී සිටියෝය. (8-9) අහස් හා මහපොළොවෙහි රාජ්‍ය බලය සතු ප්‍රශංසා ලාභී සර්ව බලපරාක්‍රම අල්ලාහ්ව ඔවුන් විශ්වාස කිරීමේ හේතුවෙන් මිස ඔවුහු ඔවුන්ගෙන් පළි නොගත්තෝය. තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ කෙරෙහි සාක්ෂි දරන්නා ය. (10) නියත වශයෙන්ම විශ්වාස වන්තයින්ට හා විශ්වාස වන්තිනියන්ට කලහකම් කර පසුව පශ්චාත්තාප නොවූවුන් වන ඔවුනට නිරයේ දඬුවම ද තවද ඔවුනට පිළිස්සෙන ගින්නෙහි දඬුවම ද ඇත. (11) සැබැවින්ම විශ්වාස කොට යහකම් කළවුන් වන ඔවුනට ඊට පහළින් ගංගාවන් ගලා යන (ස්වර්ග) උයන් ඇත. එයයි අති මහත් ජයග්‍රහණය. (12) නියත වශයෙන්ම නුඹගේ පරමාධිපතිගේ ග්‍රහණය ඉතා දැඩි ය (13-16) (පූර්වාදර්ශයක් නොමැතිව) නිර්මාණය කරන්නේ ද යළි ගෙන්වා ගන්නේ ද ඔහුමය. ඔහු අති ක්ෂමාශීලී ය. මහත් දයාලු ය. කීර්තිමත් අර්ෂ්හි (රාජ්‍යයෙහි) හිමිකරු ය. ඔහු සිතන දේ මැනවින් කරන්නා ය. (17-18) (නබිවරය) නුඹට ෆිර්අවුන් හා සමූද් සේනාවන්ගේ පුවත පැමිණියේ ද? (19) නමුත් ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් බොරු කිරීමෙහි ය. (20) තවද අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ පසුපසින් වෙළාගන්නා ය. (21-22) නමුත් එය ආරක්ෂා කරනු ලැබූ ඵලකයෙහි වූ කීර්තිමත් කුර්ආනය වේ.