මුල් පිටුවට

සූරතය/ පරිච්ඡේදය

සෙවුම
මිතුරන් දැනුවත් කිරීමට
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

විමසීම්

88 සූරත් අල්-ඝාෂියා (ආවරණය කරන දෑ)
මක්කාහ්වෙහි දී හෙළිදරව් කෙරුණකි. ආයාත් 26 කි.
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ 1 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ 2 عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ 3 تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً 4 تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ 5 لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ 6 لَا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ 7 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ 8 لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ 9 فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ 10 لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً 11 فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ 12 فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ 13 وَ أَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ 14 وَ نَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ 15 وَ زَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ 16 أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ 17 وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ 18 وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ 19 وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ 20 فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ 21 لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ 22 إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ 23 فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ 24 إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ 25 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ 26
සිංහලෙන් අර්ථකථනය
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (1) ආවරණය කරන දෑ පිළිබඳ පුවත නුඹ වෙත පැමිණියේද? (2-3) එදින (සමහර අයගේ) මුහුණු භීතියෙන් වෙහෙසව විඩාවට පත්ව සිටිති. (4-5) ඇවිලෙන ගින්නට ඒවා(එම මුහුණු) පිවිසෙයි. උණු දිය උල්පතින් පොවනු ලබයි. (6-7) ඔවුනට කටු සහිත ශාක මිස වෙන කිසිවක් නොමැත. එය (ඔවුන්ව) පුෂ්ටිමත් නොකරයි. තවද කුසගින්නෙහි අවශ්‍යතාවය ද නොදුරලයි. (8-10) (සමහර) මුහුණු ඒවායෙහි ශ්‍රමයන් පිළිබඳව තෘප්තියට පත්ව උසස් ස්වර්ග උයන්හි සතුටින් සිටිති. (11) ඒවා එහි පුහු වදන් ශ්‍රවණය නොකරයි. (12-16) එහි ගලා යන උල්පත් ද උසින් පවතින කවිච්චි ද (බීමට) තබන ලද ගුරුලේත්තු ද වියන ලද කොට්ට ද දිග හරින ලද බුමුතුරුණු ද ඇත. (17-20) ඔටුවා දෙස, එය කෙසේ මවනු ලැබුවේ දැයි ද අහස දෙස එය කෙසේ ඔසවනු ලැබුවේ දැයි ද කදු දෙස එය කෙසේ සිටවනු ලැබුවේ දැයි ද මහපොළොව දෙස එය කෙසේ ව්‍යාප්ත කරනු ලැබුවේ දැයි ද ඔවුන් සිතා බැලිය යුතු නොවේ ද? (21) එහෙයින් නුඹ සිහිපත් කරනු. නියත වශයෙන්ම නුඹ සිහිපත් කරන්නෙකු පමණි (22-24) කවරෙකු පිටුපාමින් ප්‍රතික්ෂේප කළේ ද ඔහු කෙරෙහි පමණක් මිස නුඹ ඔවුන් කෙරෙහි බලය දරන්නෙක් නොවන්නෙහිය. සැබැවින්ම අල්ලාහ් (පිටුපාමින් ප්‍රතික්ෂේප කළ) ඔහුට අතිමහත් දඬුවමකින් දඬුවම් කරන්නේය. (25-26) සැබැවින්ම ඔවුන්ගේ නැවත පැමිණීම අප වෙත ය. පසුව සැබැවින්ම ඔවුන්(කළ ක්‍රියාවන්)ගේ ගණනය අප මත ය.